سرویس ها

ساخت و مهندسی معکوس
قطعات سبک صنعتی

حفاظت کاتدی و آندی

حفاظت کاتدی به عنوان یکی از روش های جلوگیری از وقوع خوردگی در سازه های صنعتی مدفون در خاک شناخته می شود .

ما راهکارهای نوآورانه، کارآمد و پایدار را که به چالش های آینده صنعت ما پاسخ می دهند، توسعه می دهیم.

رنگ و پوشش

پوشش های صنعتی با اهداف متفاوت از جمله مسائل ظاهری و ایمنی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد .

​انتخاب و ساخت مواد و قطعات

با افزایش تعداد مواد مهندسی قابل استفاده در صنایع ، نیاز فزاینده ای به یک روش جامع بررسی و انتخاب ماده ی مناسب و مقرون به صرفه احساس می شود .

بازدارنده های خوردگی

بررسی علل تخریب و شناسایی راه های پیشگیری از تخریب  تجهیزات  یکی از مهترین انتظارات موجود در صنعت مهندسین متالورژ است .

بخش بررسی علل تخریب

بازدارنده ها دسته ای از مواد با قابلیت کاهش چشمگیر شرعت خوردگی بدون ایجاد تغییر در خواص محلول در حضور مقادیر اندک این مواد در محیط خورنده می باشد.

تکمیل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. 

ارزیابی شایستگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. 

بازرسی و تست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. 

هدف ما توسعه صنعت با ارائه راهکارهای جدید و بهبود یافته است