ساخت قطعات سبک( فلز و سرامیک )

تولید قطعات پیچیده با دقت ابعادی بالا همواره یکی از چالش های مهم صنعت به شمار آمده است و از این رو، فناوری مهندسی دقیق به عنوان راه حلی مناسب و مقرون به صرفه برای تولید انبوه قطعات پیچیده  و حساس با دقت ابعادی بسیار بالا مطرح می گردد .
ادامه مطلب

توانمندی ها

هزینه های خوردگی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم،تاسیسات صنایع کشور را تهدید می نماید .هزینه های خوردگی میتواند تا حدود 5 درصد تولید ناخالص یک کشود را به خود اختصاص دهد.
ادامه مطلب

مدل نظام مدیریت خوردگی

مدل نظام مدیریت خوردگی مبتنی بر استاندارد های بین المللی بر اساس استاندارد کیفیت ISO9001 ، استاندارد مدیریت دارایی ها ISO55001 ، مدل مدیریت خوردگی انجمت مهندسین خوردگی آمریکا NACE و مدل موسسه انرژی بریتانیا EI توسط گروه فناوری نیاوند شرق نگارش و ارائه شده است .
ادامه مطلب