ساخت قطعات سبک( فلز و سرامیک )

تولید قطعات پیچیده با دقت ابعادی بالا همواره یکی از چالش های مهم صنعت به شمار آمده است و از این رو، فناوری مهندسی دقیق به عنوان راه حلی مناسب و مقرون به صرفه برای تولید انبوه قطعات پیچیده  و حساس با دقت ابعادی بسیار بالا مطرح می گردد .
ادامه مطلب

توانمندی ها

هزینه های خوردگی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم،تاسیسات صنایع کشور را تهدید می نماید .هزینه های خوردگی میتواند تا حدود 5 درصد تولید ناخالص یک کشود را به خود اختصاص دهد.
ادامه مطلب